Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante

Federaţia Română de Atletism scoate la concurs următoarele posturi vacante:

- 1 post de armurier

- 1 post de casier

- 1 post de îngrijitor clădiri

Concursul se va organiza la sediul Federaţiei Române de Atletism din str. Dr. Primo Nebiolo nr.2, sector 1, Bucureşti şi se va desfăşura, după cum urmează:

1. Concursul se va organiza şi desfăşura în următoarele condiţii:

  1. anunţul privind organizarea concursului se va afişa la sediul Federaţiei Române de Atletism în perioada 07 -13 noiembrie 2023 precum şi pe site-ul federaţiei: fra.ro
  2. ordinea desfăşurării probelor: lucrare scrisă, interviu;
  3. candidaţii vor depune fizic dosarele de concurs până la data de 13.11.2023, ora 14,00 la secretariatul Federaţiei Române de Atletism;
  4. la concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile: generale, precum şi condiţiile specifice posturilor

detalii în adresa atașată