FRA

 Conținutul Politicii de protejare a copiilor (SAF)

 • Introducere
 • Declarație de Politică
 • Definiții
 • Domeniu de Aplicare
 • Prevenție
 • Raportarea preocupărilor
 • Cod de Conduită
 • Formare și Educație
 • Proces Disciplinar
 • Revizuire
 • Monitorizare
1) Introducere

FRA este responsabilă de promovarea atletismului în România și de crearea unui mediu sigur pentru copii și adulți să-și dezvolte talentele și să-și atingă obiectivele;

Obiectivele FRA:

 1. Dezvoltarea sporturilor atletice, adică activitățile atletice din România;
 2. Cooperarea și participarea la activități atletice internaționale, WA, EA, Federația Balcanică de Atletism, activitățile Mișcării Olimpice și alte organizații sportive internaționale;
 3. Asigurarea participării echipei naționale de atletism a României, precum și a cluburilor și indivizilor pe această bază, în competițiile internaționale;
 4. Reglementarea organizării competițiilor atletice naționale și statutul sportivilor;
 1. Reglementarea desfășurării activităților sportive prin adoptarea regulilor sporturilor atletice;

Această Politică de Protejare stabilește responsabilitățile FRA și ale tuturor cluburilor licențiate și a sportivilor și antrenorilor înregistrați pentru a se asigura că copiii și adulții pot participa în atletism în siguranță și că drepturile lor umane vor fi respectate.

Prin această politică, FRA va furniza și crea medii sigure și inspiraționale pentru comunitățile lor să se bucure și să participe la atletism.

Abuzul poate fi comis de bărbați, femei sau copii. Acesta se întâmplă în fiecare colț al lumii, în fiecare sport și organizație. Abuzul, hărțuirea și exploatarea apar atunci când există dezechilibre de putere între indivizi. Atunci când un individ se află într-o poziție mai puternică, poate profita de aceasta, iar abuzul, hărțuirea sau exploatarea pot să apară. Cu cât un individ este mai vulnerabil, fie din cauza vârstei, dizabilității, situației financiare sau statutului, cu atât este mai probabil să fie supus abuzului, hărțuirii sau exploatației.

2) Declarația de politică - angajament și principii

FRA crede că toți cei implicați în atletism ar trebui tratați cu respect și demnitate și au dreptul de a participa fără a fi supuși abuzului, hărțuirii sau exploatării. FRA protejează pe toți cei incluși în domeniul acestei Politici de astfel de comportamente. FRA se angajează să prevină abuzul, hărțuirea sau exploatarea. Sportivii, antrenorii, oficialii, voluntarii și membrii consiliului sunt toți protejați de această Politică. Ei trebuie să înțeleagă atât drepturile, cât și obligațiile lor în această sferă.

Principiile pe care se bazează această Politică sunt:

 1. Toată lumea are dreptul să fie tratată cu demnitate și respect, și să fie liberă de discriminare, fie că este vorba de gen, rasă, vârstă, etnie, abilitate, credințe, afiliere religioasă sau politică.
 2. Toată lumea are dreptul să participe, să se bucure și să se dezvolte personal prin atletism într-un mediu sigur, liber de orice formă de abuz, hărțuire sau exploatare;
 • Toată lumea, atât copii cât și adulți, are dreptul să-și facă auzite vocile.
 1. Toată lumea ar trebui să știe cui să se adreseze pentru ajutor atunci când au o preocupare cu privire la comportamentul unei persoane.

Principiile cheie care stau la baza activității Ofițerilor de Protejare a Copiilor la FRA sunt:

 1. Obiectivitate
 2. Responsabilitate
 3. Împuternicire
 4. Prevenție
 5. Protecție
 6. Parteneriat

Scopurile acestei Politici sunt:

 • Prevenirea vătămării și reducerea, pe cât posibil, a probabilității de abuz sau neglijare.
 • Investigarea cazurilor cu ajutorul autorităților locale și guvernamentale.
 • Capacitatea de a soluționa cazurile - persoane calificate din cadrul federației. Dacă este posibil, să se includă autoritățile locale și guvernamentale pentru soluționarea cazurilor.
 • Creșterea conștientizării asupra importanței Protejării - toată lumea ar trebui să știe cum să-și facă partea în prevenirea, identificarea și răspunsul la abuz și neglijare.

Pentru a realiza acest lucru, FRA va:

 • Numi un ofițer de protejare a copiilor care va lucra cu cazurile și va urma toate procedurile de protejare, inclusiv implicarea autorităților și/sau a agențiilor locale și ONG-urilor atunci când este necesar.
 • Asigurați-vă că toată lumea știe că acești ofițeri sunt persoanele în care se pot încrede dacă sunt îngrijorați sau au o preocupare cu privire la comportamentul altei persoane;
 • Asigurați-vă că toată lumea este conștientă de drepturile lor și de procesul care va fi urmat dacă se ridică o preocupare.
 • Implementa politici și proceduri, inclusiv un cod de conduită, reguli și proceduri disciplinare și să le mențină actualizate în mod corespunzător.
 • Oferi sprijin și îndrumare oricui are nevoie de acesta.
 • Educa și pregătește toți membrii personalului și voluntarii cu privire la modul de gestionare a preocupărilor și plângerilor și la procedurile care urmează unei preocupări/plângeri.
 • Trata toate preocupările, acuzațiile și plângerile într-un mod corect, transparent, în timp util și eficient, asigurându-se că toți reclamanții sunt actualizați în mod regulat.
 • Realiza toate investigațiile și adjudicările într-un mod care asigură un nivel adecvat.
 • Trata toate informațiile despre preocupări, plângeri sau acuzații în mod confidențial și în condiții de securitate.
 • Colabora cu instituțiile, ministerul sportului, comitetul olimpic, agențiile locale, organizațiile neguvernamentale și grupurile comunitare care furnizează sprijin și îndrumare pentru serviciile sociale pentru a se asigura că toată lumea este ținută informată, sprijinită și în siguranță.
3) Definiții:

Abuz, hărțuire și exploatare

Abuzul, hărțuirea și exploatarea sunt descrise mai jos. Acestea pot fi comise atât de bărbați, cât și de femei și se întâmplă adesea atunci când una dintre părți are putere asupra celeilalte. Atunci când un individ are putere asupra altuia într-o relație, poate duce la situații în care abuzul este mai ușor să aibă loc. Indivizii vulnerabili trebuie protejați, iar cei cu autoritate ar trebui să se asigure că se iau măsuri adecvate de protejare. Este, de asemenea, important să se înțeleagă că antrenorii, oficialii sau voluntarii pot fi abuzați de alții.

Abuzul psihologic este un comportament nedorit, care include denigrarea, umilirea, respingerea, izolarea, agresiunea verbală, umilirea, intimidarea, infantilizarea sau orice alt comportament care poate diminua sentimentul de identitate, demnitate sau valoare a unei persoane. Acesta se află în centrul majorității tipurilor de abuz, deoarece atunci când acestea apar, apare și abuzul psihologic. Acest lucru poate fi adesea perceput ca bullying (hărțuire).

Abuzul fizic este orice act intenționat sau nedorit, cum ar fi lovirea, bătutul, mușcarea sau arsul, care provoacă vătămare sau prejudiciu fizic. Poate include consumul forțat de alcool sau practici sistematice de dopaj. Poate fi, de asemenea, orice activitate fizică forțată sau inadecvată, cum ar fi antrenamentul care nu este potrivit pentru vârsta sau constituția sportivului.

Abuzul sexual este orice comportament de natură sexuală, fie contact (penetrant sau nonpenetrant) sau non-contact, în cazul în care consimțământul nu este dat, nu poate fi dat, este obținut prin constrângere sau manipulare. Acest lucru poate implica privirea sau realizarea de imagini sexuale, vizionarea activităților sexuale, încurajarea altora să adopte comportamente sexual inadecvate sau pregătirea unei persoane pentru abuz.

Manipularea (Grooming) este procesul (fie online, fie în persoană) prin care un individ construiește o relație cu un sportiv, încurajându-l să aibă încredere în el, astfel încât manipulatorul să îl poată controla și exploata în avantajul său. Manipularea familiei, anturajului și prietenilor unui sportiv îi determină adesea pe aceștia să creadă că manipulatorul este de încredere și de încredere, permițându-i să aibă acces la sportiv. Prin manipularea sportivului și exploatarea relației, manipulatorul îl va face pe sportiv să creadă că trebuie să se supună cererilor manipulatorului. Puterea pe care o are manipulatorul asupra sportivului este folosită pentru a-l izola de prieteni și familie care altfel ar putea să îl avertizeze sau să îl sfătuiască să nu se conformeze cererilor manipulatorului.

Hărțuirea este comportamentul nedorit sau neplăcut care ofensează sau face ca persoana să se simtă umilită sau intimidată. Hărțuirea de putere este atunci când cineva care are autoritate asupra unei alte persoane, de obicei într-un loc de muncă, folosește această autoritate pentru a hărțui fizic sau psihologic o altă persoană într-o poziție inferioară. Hărțuirea de putere poate include excluderea, atribuirea de sarcini de muncă inadecvate (prea puțin, prea mult sau de un nivel inferior decât este acceptabil) precum și comportamente intruzive.

Hărțuirea sexuală este orice comportament nedorit sau neplăcut de natură sexuală, fie verbal, fie non-verbal sau fizic. Exemple de hărțuire sexuală verbală includ întrebări intime neinvitate sau degradante referitoare la corp, haine sau viața privată, glume cu conotații sexuale și propuneri sau cereri pentru acte sexuale neconsensuale. Acestea pot fi mesaje text nedorite, apeluri telefonice, scrisori sau alte forme de comunicare cu conținut sexual. Exemplele de hărțuire non-verbală pot include privirea fixă, gesticulația sau partajarea de fotogFRAii sau imagini cu aluzii sexuale.

Exploatarea este atunci când cineva exercită control asupra unei alte persoane și/sau a bunurilor lor în propriul beneficiu, fără consimțământul complet informat al persoanei. Beneficiul personal poate fi psihologic, de reputație sau comercial și constituie exploatare atunci când drepturile unei persoane sunt vândute sau negociate fără consimțământul expres și complet informat al celeilalte persoane. Exemple în atletism pot include reprezentarea frauduloasă a vârstei sau naționalității unui sportiv, acționarea în numele unui sportiv în mod fraudulos sau luarea unei părți nerezonabile din veniturile din sponsorizare sau acordurile de finanțare. Exploatarea poate lua multe forme diferite. Exemplele includ exploatarea sexuală, exploatarea financiară și semnarea sportivilor în contracte pe termen lung în timp ce aceștia sunt încă copii.

Neglijarea este eșecul de a oferi un nivel minim de îngrijire, fie fizic, fie emoțional, care provoacă vătămare, permite producerea de vătămare sau creează un pericol iminent de vătămare. Acest lucru se referă în mod obișnuit la îngrijirea acordată de părinți sau îngrijitori copiilor, dar este relevant și pentru alte persoane care au datoria de a avea grijă de o altă persoană, cum ar fi un antrenor sau un lider de echipă față de un sportiv. Aceasta poate include eșecul de a furniza suficientă apă în temperaturi ridicate, haine adecvate în temperaturi scăzute, hrană potrivită, cazare sau aranjamente de călătorie sigure.

Abuzul, hărțuirea și exploatarea pot fi bazate pe rasă, religie, culoare, credințe, origine etnică, sex, identitate de gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate, statut socio-economic și abilități sportive sau o combinație a acestor caracteristici. Acestea pot fi un incident izolat sau o serie de evenimente, în persoană sau online, intenționate, nesolicitate sau coercitive. Hărțuirea, hazing-ul și neglijența, toate celelalte aspecte ale hărțuirii, abuzului sau exploatării, ar trebui tratate în același mod în conformitate cu prevederile acestei Politici.

Oricare dintre aceste forme de abuz, hărțuire sau exploatare poate include și un aspect de abuz financiar. Poate fi posibil ca o persoană să fie constrânsă să semneze contracte sau acorduri care să aducă beneficii financiare altora, dar nu neapărat beneficii financiare pentru propria persoană. Orice element de constrângere poate fi considerat abuz, hărțuire sau exploatare dacă persoana este un copil, dacă persoana nu a autorizat pe cineva să acționeze în numele său sau dacă persoana nu a fost suficient de informată de către un profesionist independent, cum ar fi un contabil sau avocat, cu privire la impactul termenilor acordului.

Abuzul, hărțuirea și exploatarea rezultă adesea dintr-un abuz de autoritate de către cineva aflat într-o poziție de încredere, ceea ce înseamnă utilizarea incorectă a puterii de către cineva aflat într-o poziție de influență, putere sau autoritate împotriva unei alte persoane. Acest lucru se întâmplă adesea atunci când există o diferență de vârstă, dar se poate întâmpla și între colegi - persoane de vârste similare. Pot exista cazuri de abuz între sportivi sau chiar între antrenori, oficiali sau alte persoane implicate în atletism. Acest lucru este uneori denumit abuz între egali. Ar trebui tratat în același mod ca orice alt tip de preocupare. Abuzul poate fi, de asemenea, săvârșit de membrii familiei, cum ar fi părinții, partenerii și frații.

Abuz economic sau financiar:

Relevant pentru adulți.

Abuzul economic sau financiar este un aspect al "controlului coercitiv". Implică faptul ca un agresor să folosească sau să abuzeze de bani, limitând și controlând acțiunile actuale și viitoare ale victimei, precum și libertatea de alegere.

Exemple includ folosirea cardurilor de credit fără permisiune, plasarea obligațiilor contractuale în numele victimei sau jocurile de noroc cu bunurile persoanei. Include, de asemenea, refuzul accesului la beneficii și faptul că o persoană nu are hrană în casă.

Abuz domestic:

Relevant atât pentru adulți, cât și pentru copii.

Orice incident de comportament de control, coerciție sau amenințare, violență sau abuz. De obicei, are loc între parteneri sau foști parteneri, între membrii familiei sau între persoane și îngrijitori. Se întâmplă între cei de 16 ani sau mai mari care sunt sau au fost parteneri intimi sau membri ai familiei, indiferent de genul sau orientarea lor sexuală.

4) Domeniu de aplicare al politicii

Această Politică se aplică Federației Române de Atletism, sportivilor săi, oficialilor, personalului, arbitrilor și oricarei alte persoane asociate cu Federația. Acest lucru include oficialii, voluntarii, membrii enturajului unui sportiv, părinții, îngrijitorii și oricine asociat cu atletismul în România. Toți cei cărora li se aplică această Politică trebuie să o respecte. Orice încălcare a acestei Politici de către acești indivizi poate fi supusă acțiunilor disciplinare potențiale. Toate persoanele externalizate angajate să lucreze cu federația vor fi rugate să semneze o declarație și să poarte răspundere legală că vor respecta Codul de conduită și vor conforma acestei Politici.

5) Prevenție

FRA respectă conceptul "Prevenția este mai bună decât vindecarea" și se concentrează pe prevenirea diferitelor tipuri de abuz și hărțuire prin următoarele acțiuni:

Desfășoară un training de o săptămână în Protecția Copilului pentru toți angajații și membrii consiliului de administrație ai federației în fiecare an - trainingul prezintă politicile WA și EA și aplicarea lor în sport în general, în atletism și conformitatea cu sistemul legislativ intern;

Desfășoară seminarii pentru cluburi anual pentru a-i sprijini în pregătirea/actualizarea politicilor lor de Protecție a Copilului în conformitate cu politica generală a federației - parte a strategiei de comunicare a federației pentru creșterea conștientizării politicii de Protecție a Copilului.

Training-urile și seminariile menționate mai sus includ următoarele subiecte:

Drumul lung și complex către abuz și hărțuire:

 • semne non-verbale de comunicare verbală
 • abuz emoțional sub mască
 • amplificarea realității
 • construirea încrederii
 • contact fizic

Dacă aceste semne sunt recunoscute la timp și se iau măsuri imediat, un potențial caz poate fi prevenit întrun stadiu incipient;

A avea cunoștințe necesare despre diferitele categorii de abuz - fizic, sexual, emoțional, neglijare, manipulare, domestic, organizațional, discriminatoriu, etc.;

Recunoașterea semnelor în viața de zi cu zi și realizarea că anumite comportamente nu sunt potrivite;

Adoptarea de măsuri - raportarea unei preocupări;

A avea încredere că drepturile omului vor fi protejate - contactarea ofițerului.

6) Raportarea preocupărilor

Fiecare persoană este responsabilă pentru asigurarea că nimeni nu suferă abuz, hărțuire sau exploatare - Federația, ofițerul său și personalul respectă regulile acestei Politici. Prin urmare, dacă cineva are suspiciuni că un copil sau un adult poate fi supus unui abuz, hărțuire sau exploatare într-o formă sau despre comportamentul unei alte persoane, aceste preocupări trebuie raportate ofițerului de Protecție a Copilului al FRA pentru a fi evaluate și tratate în mod corespunzător. S-ar putea să fie necesară implicarea poliției sau a serviciilor sociale și ofițerul Federației va face acest lucru și va coordona acțiunile necesare.

Dacă o persoană se află în iminentă pericol de vătămare gravă, nu trebuie să existe niciun fel de întârziere în raportarea unei situații serviciilor de urgență. Există situații când ar trebui să se solicite consimțământul persoanei pentru a raporta o situație, luând în considerare vârsta și capacitatea lor mentală.

Politica de Protecție a Copilului a FRA include un sistem exclusiv conceput pentru soluționarea cazurilor. Ofițerii de Protecție a Copilului primesc o plângere și folosesc expertiza lor pentru o reacție promptă, adecvată și potrivită pentru cazul specific. Scenariile posibile sunt următoarele:

 • Cazul este gestionat de ofițerii de Protecție a Copilului - opțiunea preferabilă, astfel încât cazul să rămână în cadrul federației și să poată fi rezolvat "în casă". Acest concept este prioritar în interesul protejării reputației victimei;
 • Cazul este direcționat către un entitate specializată națională (Ministerul Afacerilor Interne/Poliție) - se poate face oricând, în funcție de natura cazului, complexitatea și urgența acestuia;
 • Cazul este adus în fața instanței - o opțiune pentru cele mai grave cazuri de abuz, hărțuire și/sau exploatare, depinzând și de preferințele părților implicate.
7) Cod etic și Cod de conduită

FRA are următorul cod de conduită care se aplică tuturor celor asociați cu atletismul:

 • antrenori;
 • sportivi;
 • oficiali tehnici
 • voluntari
 • personalul federației
 • personal medical
 • ofițeri de Protecție a Copilului
 • Alții

Codul Etic și Codul de Conduită fac parte din această politică.

8) Formare și educație

Toți membrii personalului FRA, voluntarii și oficialii primesc instruire în Protecția Copilului relevantă pentru rolul lor în cadrul organizației. Cei care lucrează cu copii primesc instruire specializată care se referă în mod specific la responsabilitățile lor față de copiii din grijă.

Ofițerul de Protecție a Copilului organizează seminarii pentru cluburi pentru a-i sprijini în pregătirea/actualizarea politicilor lor de protejare a copiilor în conformitate cu politica generală a federației. Acest lucru face parte din strategia de comunicare a federației pentru a crește conștientizarea importanței Protecției Copilului.

Federația Română de Atletism externalizează un psiholog calificat pentru a lua parte în cazuri când este nevoie. Psihologul contribuie, de asemenea, la formare și educație prin prezentări și jocuri interactive și exerciții.

Instruirea în Protecția Copilului va fi efectuată și actualizată anual.

9) Proces disciplinar

Încălcările acestei Politici și a Regulilor de Protecție a Copilului a FRA vor fi tratate în conformitate cu Procedura Disciplinară a FRA, la care se va face referire pentru mai multe informații.

În Regulamentul Disciplinar al Federației sunt descrise toate procedurile, măsurile și sancțiunile care vor fi luate în cazul în care cineva încalcă regulile de Protecție a Copilului, precum și toate celelalte posibile încălcări ale regulilor disciplinare.

Procedura Disciplinară este explicată mai detaliat într-un document separat.

10) Revizuire

Această Politică va fi revizuită anual.

 

COD DE ETICĂ ȘI COD DE CONDUITĂ ÎN FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM

Articolul 1.

Codul de Etică și Codul de Conduită în Federația Română de Atletism (în continuare: Codul) stabilesc standardele și regulile de conduită pentru angajații Federației Române de Atletism (în continuare: Federația), persoanele care îndeplinesc funcții în cadrul Federației, persoanele angajate pentru activități în afara relațiilor de muncă, persoanele alese și numite, concurenții, antrenorii și toate celelalte persoane din cluburile ale căror cluburi sunt membri ai Federației.

Scopul Codului este să construiască și să consolideze relația dintre Federației și toate părțile interesate și să introducă reguli clare și transparente și principii de comportament pentru toate persoanele menționate în paragraful 1 al acestui articol.

Respectarea codului protejează interesele Federației și ale tuturor persoanelor enumerate, construiește o cultură sportivă recunoscută și îmbunătățește imaginea Federației, a Atletismului și a Romaniei.

Poziție și respectarea legii

Articolul 2.

Asociația este o Federației națională de ramură a organizațiilor sportive asociate în domeniul atletismului.

Asociația protejează interesul general în Atletism prin respectarea reglementărilor internaționale și naționale, a actelor interne și a contractelor încheiate, fair play-ul sportiv și bunele practici comerciale, în special interesele sportivilor de atletism pe întreaga sa activitate.

Ca parte a interesului general în sport, Federația are obligația de a asigura transparența activităților sale, precum și informații precise și la timp pentru mass-media, în scopul unei poziționări mai bune în sport.

Management și conducere

Articolul 3.

Persoanele care îndeplinesc funcții de conducere sau management în Federației și cluburile care sunt membri ai Federației, au obligația de a da exemplu de comportament etic prin acțiunile și comportamentul lor personale, să ia măsurile necesare pentru a preveni comportamentul ilegal al persoanelor din articolul 1 al acestui cod, să se comporte conștiincios, onest și imparțial, cu deschidere și responsabilitate pentru deciziile și acțiunile lor. Persoanele autorizate să decidă sunt obligate să acționeze în cadrul competențelor acordate, respectând procedurile legale sau altele adoptate, fiind ghidate în primul rând de interesele atletismului ca ramură a sportului și ale Federației în ansamblul său.

Persoanele în poziții de conducere sau management în Federației și/sau cluburi au influență asupra dezvoltării culturii sportive și a calității muncii, a atleților - sportivi, încurajează dezvoltarea metodologiei de lucru și în această legătură nu trebuie să tolereze selecția negativă, discriminarea de orice fel și/ sau să împiedice fluxul de idei, informații și concurență.

Persoanele în poziții de conducere sau management în Federației și/sau cluburi au obligația să se comporte în viața profesională și privată într-un mod care să nu aducă atingere reputației funcției pe care o îndeplinesc.

Protecția activelor și conflictul de interese

Articolul 4.

Sarcina prioritară a Federației și a cluburilor membre este protejarea și promovarea sportivilor implicați în atletism, prin toate activitățile, inclusiv sportul, care este direct legat de strategia de dezvoltare a bunurilor materiale și imateriale. Federația își propune să fie un bun angajator pentru angajați, un partener bun și de încredere pentru partenerii de afaceri, pe baza principiilor încrederii, înțelegerii, bunelor practici comerciale, cu o cultură corporativă recunoscută și mai presus de toate un bun protector al sportivilor.

Angajații, membrii ai autorităților sportive atletice și membrii cluburilor membre și alte persoane menționate în articolul 1 al Codului sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor obținute în îndeplinirea atribuțiilor lor, dezvăluirea neautorizată a acestora către terți putând prejudicia interesele Federației și/sau cluburilor membre. sau ar putea beneficia concurența.

Nicio persoană menționată în articolul 1 al acestui Cod nu poate fi implicată direct sau indirect într-o activitate concurențială.

Interzicerea discriminării

Articolul 5.

Orice formă de discriminare, inclusiv discriminarea națională, religioasa, etnica, sexista sau valori personale este interzisa. 

Responsabilitate profesionala si loialitate

Articolul 6.

Toate persoanele menționate în Articolul 1 al acestui cod sunt obligate să respecte munca lor, competiția și/sau alte obligații, cum ar fi programul de lucru, orele de lucru cu sportivii, cluburile, asociațiile, să vină la serviciu și să părăsească serviciul la timp, să utilizeze și să se străduiască la locul de muncă, să își îndeplinească cât mai bine sarcinile încredințate și să folosească proprietatea încredințată în mod prescris, cu atenție sporită pentru a preveni distrugerea și/sau deteriorarea acesteia.

Toate persoanele, în special pedagogii, psihologii și antrenorii angajați, precum și toate celelalte persoane angajate în Federației, când se află în pregătiri și/sau concurează în străinătate, sunt obligate să sublinieze apartenența la România, să o prezerveze, să o evidențieze și să sublinieze simbolurile sale: imnul național, drapelul și stema și să protejeze reputația țării chiar mai mult.

Persoanele angajate și/sau implicate în Federației sunt obligate să aibă grijă de aspectul lor și de îmbrăcămintea decentă, de igiena personală și de curățenie, sunt obligate să poarte îmbrăcăminte oficială/echipament sportiv uniform, dacă este prescris sau solicitat pentru o anumită competiție sau pregătire.

Alte persoane, toate persoanele din Articolul 1 al acestui cod, în special concurenții și antrenorii în prezentările internaționale, sunt obligați să se comporte politicos, cultural și profesional.

Este interzis consumul de alcool și/sau opiacee, strigăte, conversații tare și orice alt comportament care interferează cu alte persoane în îndeplinirea sarcinilor lor zilnice și/sau cauzează hărțuire.

Articolul 7.

Printre actele ilegale de comportament în Federației, și membrii Federației, precum și în incintele Federației, cluburile și organizațiile sportive ale membrilor Federației, și se referă la toți angajații Federației, lucrătorii angajați în Federației, membrii Federației (ofițeri, antrenori, arbitri, etc.), se evidențiază în special următoarele:

 • bătaia în incintele Federației și ale membrilor Federației și la toate competițiile și manifestările organizate de Federației;
 • utilizarea de cuvinte obscene, jignitoare, amenințătoare sau umilitoare, strigăte și zgomote;
 • furtul proprietății angajaților și a Federației;
 • ascunderea sau transferarea proprietății Federației fără permisiunea managerului competent;
 • falsificarea documentelor Federației;
 • apariția sub influența alcoolului, drogurilor narcotice sau a altor substanțe psihotrope în incintele Federației, precum și la evenimentele organizate de Federație, la activitățile la care Asociația participă, susține sau le sponsorizează, precum și posesia sau utilizarea acestora;
 • deținerea sau amenințarea cu utilizarea armelor de foc, substanțelor explozive, substanțelor chimice sau a altor arme periculoase în incintele Federației, precum și a altor mijloace care pot amenința siguranța angajaților, a proprietății lor și a proprietății Federației, precum și la evenimentele organizate de Federației; 8) depășirea utilizării rezonabile a telefonului și a altor mijloace de telecomunicații ale Federației în scopuri personale;
 • neîndeplinirea sarcinilor de muncă sau refuzul de a îndeplini o sarcină rezonabilă la comanda managerului direct sau a altui angajat;
 • absența neautorizată de la locul de muncă sau plecarea de la muncă, interferența cu munca și deranjarea celorlalți angajați;
 • adoptarea unor acțiuni imorale, indecente, de hărțuire sexuală sau alte acțiuni inacceptabile;
 • refuzul de a respecta standardele Alianței;
 • transmiterea de zvonuri, informații semi-verificate și neverificate, de către membrii Federației (ofițeri, antrenori, arbitri) prin mass-media publică (rețele sociale, etc.), în special cele care se evidențiază împotriva Federației, ca organizație umbrelă a atletismului;
 • discuții despre salariile angajaților FRA;
 • purtarea semnelor evidente de natură religioasă, politică, de fan și alte naturi;
 • exprimarea publică și reprezentarea partidelor politice și organizațiilor;
 • introducerea în incinta Federației a persoanelor care nu sunt angajate sau angajate în Federației după încheierea programului de lucru;
 • fumatul în spațiile de afaceri (fumătorilor li se permite să folosească o încăpere desemnată pentru fumat, în timpul programului de lucru și într-o măsură rezonabilă);
 • activități care nu fac parte din sarcinile de serviciu (citirea ziarelor, discuțiile, descărcarea fișierelor de pe internet în scopuri personale, etc.);
 • somnul în timpul programului de lucru;
 • nerespectarea ierarhiei de afaceri sau nerealizarea comenzilor superiorilor date în cadrul descrierii postului și în conformitate cu contractul de muncă, Regulamentul de Muncă și Legea Muncii;
 • venirea la serviciu în îmbrăcăminte inadecvată (pantofi sport, papuci și sandale (bărbați)), aspect neîngrijit, neglijat, etc.
 • abuzul, hărțuirea și exploatarea în atletism sunt strict interzise.

Relații interpersonale

Articolul 8.

Se așteaptă ca toate persoanele să se comporte cu decență, să cultive toleranța, cooperarea, deschiderea și respectul reciproc în relațiile interpersonale.

Contactele dintre toate persoanele trebuie să se bazeze pe respect reciproc și înțelegere. Toată lumea este obligată să evite comportamentul care deranjează sau tulbură alte persoane, precum și să nu abuzeze de încredere.

Orice formă de discriminare, glume nepotrivite, calomnie sau orice alt comportament care creează un mediu de lucru și/sau competițional neplăcut, precum și amenințările directe sau indirecte, șantajul, violența verbală și fizică sunt interzise în conduita profesională.

Dezvoltarea profesională

Articolul 9.

Asociația promovează cunoașterea și competența, și încurajează în consecință educația, formarea profesională și perfecționarea, atât prin educație internă, cât și externă, toate fiind importante pentru îmbunătățirea atletismului.

Persoanele în poziții de conducere în Federației și membrii Federației ar trebui să planifice și să îndrume alte persoane spre formare profesională, care contribuie la obținerea de rezultate mai bune, și astfel la îmbunătățirea lucrului cu persoanele cu nevoi speciale din țară.

Toate persoanele, în cadrul responsabilităților lor, sunt obligate să se educe și să se formeze permanent în conformitate cu noile realizări științifice și metode.

Păstrarea sănătății mentale și fizice

Articolul 10.

Toate persoanele sunt obligate să aibă o atitudine responsabilă în ceea ce privește păstrarea, în primul rând, a sănătății mintale și fizice a sportivilor, și apoi a propriei sănătăți mintale și fizice. Accidentele, precum și riscurile pentru sănătate sau siguranță, nu trebuie ascunse.

Orice formă de discriminare individuală care încalcă sănătatea și demnitatea umană este inacceptabilă, mai ales pe baza originii, etniei, sexului, orientării religioase și/sau politice.

Orice comportament care poate fi caracterizat ca agresiv, abuz fizic sau verbal și hărțuire sexuală este interzis.

Fiecărei persoane i se garantează dreptul la intimitate, care trebuie respectat.

Acțiuni umanitare și protecția mediului

Articolul 11.

Asociația participă la acțiuni umanitare și evenimente sportive și culturale, precum și programe destinate interesului general, din acest motiv, toate persoanele sunt obligate să răspundă și să participe la acele acțiuni la invitația Federației sau a clubului lor pentru a furniza un serviciu social util.

Asociația participă la acțiuni menite să protejeze și să conserve mediul înconjurător, din acest motiv, toate persoanele sunt obligate să răspundă și să participe la acele acțiuni la invitația Federației de Atletism sau a clubului lor pentru a furniza un serviciu social util.

Asociația încurajează solidaritatea și ajutorul dezinteresat pentru membrii săi și pentru toți sportivii, în primul rând, și apoi pentru toate celelalte persoane care au nevoie de ajutor.

Respectarea Codului

Articolul 12.

Toate persoanele angajate sau altfel implicate în Federației sunt obligate să respecte prevederile acestui cod.

Încălcarea prevederilor acestui Cod de către oricare dintre actorii din atletism (angajații Federației, oficialii membrilor Federației, antrenorii, arbitrii, etc.) constituie o încălcare a obligației de muncă pentru care poate fi impusă o măsură disciplinară în conformitate cu Regulamentul privind responsabilitatea disciplinară și materială.

 

Politica de protejare a copiilor (Safeguarding)

Cod de conduită pentru antrenori

Bun venit la Kid's Athletics!

Kid's Athletics este un program gratuit și captivant pentru a atrage către mișcare copiii și tinerii din întreaga lume! Programul se bazează pe puterea atletismului pentru a inspira copiii și tinerii, oriunde s-ar afla, să fie mai activi, să-și dezvolte abilitățile și încrederea și să se conecteze la viață prin sport.

(video de prezentare al World Athletics)prezentare KA

deschide pagina World Athletics aici