foto2Utilizarea frecvenţei cardiace pentru a determina intensitățile relative ale unui exercițiu, are la bază principiul că procentajul consumului de oxigen, deci cheltuiala energetică de origine aerobă și procentajul F.C. max (Frecvență cardiacă maximală) sunt legate matematic. Grație acestei proporționalități, este suficient să urmărim evoluția F.C. pentru a determina de o manieră exactă  consumul energetic aerobic al sportivului și de a fixa nivelul acestei solicitări la  valoarea dorită. În situația în care este vizată atingerea unui anumit nivel al F.C. vorbim de F.C. țintă

  1. Metoda Frecvenței cardiace maximale. În cadrul antrenamentului preponderent aerobic, intensitățile de lucru sub maximal sunt stabilite în funcție de valoarea vitezei de deplasare în momentul consumului maxim de oxigen (Viteză maximă aerobă, V.M.A.) În funcție de această valoare, antrenamentul se parametrează la diverse procentaje în funcție de obiectivele antrenamentului. Principiul metodei bazate pe utilizarea C. max (Frecvență Caardiacă maximală)  este identic, în fapt F.C. max ne făcând altceva decât să înlocuiască în calculul intensităților submaximale, V.M.A.

F.C. max pentru băieți  = 214 – (0,8 x vârsta)

F.C. max pentru fete   = 209 – (0,7 x vârsta)

     2.   Metoda  Frecvenței cardiace de antrenament. Plecând de la premiza déjà enunțată, că între F.C. și consumul maxim de oxigen este o relație directă, putem calcula intensități intermediare de antrenament cu ajutorul câtorva formule. Avantajul acestei manière de antrenament  este că în lipsa unei testări a VO2 max în laborator sau a unui test de stadion pentru determinarea V.M.A, putem stabili intensitățile sub maximale cu aceiași precizie cu care le stabilim atunci când folosim ca reper V.M.A.

- F.C. de repaus, prelevată dimineața în conditii de repaus înaintea oricărei activități

- F.C. rezervă  = F.C. max – F.C. repaus

- F.C. țintă  = (F.C. rezervă x % dorit) + F.C repaus

Exemplu, să presupunem că avem un atlet de 14 ani, cu care dorinm să lucrăm la o intensitate de 70% din V.M.A.

Determinăm valoarea F.C. max, conform formulei aceasta va fi de  214 – (0,8x14) = 202, 8

  1. Determinăm valoarea C. de repaus, în condițiile menționate și obținem o valoare de 58 bat/min
  2. Determinăm valoarea C. de rezervă. F.C. rezervă = F.C. max – F.C. repaus = 202,8-58 = 144,8
  3. Aplicăm formula pentru o intensitate de 70% din V.M.A. (144,8x0,7)+58 = 159